Integritet, webbaserad behandling av personuppgifter

Jackon har åtagit sig att skydda din personliga information. Denna sekretesspolicy gäller för Jackons webbplatser.
Jackon AB är behandlingsansvarig för de personuppgifter som samlas in i våra digitala kanaler. Det gäller egna databehandlingsavtal för andra produkter och tjänster som levereras av Jackon AB. Efterhand som vår verksamhet och verktyg utvecklas kan vi behöva uppdatera detta uttalande. Vi uppmanar dig att läsa igenom detta uttalande regelbundet. Vid större förändringar kommer vi försöka kontakta dig direkt genom tillgängliga kanaler som exempelvis e-post eller meddelanden i våra digitala kanaler.
Vi vill bedriva en ansvarsfull och långsiktig verksamhet. Om du anser att vi inte följer dessa villkor eller gällande lagstiftning kan du överklaga till oss eller, om så krävs, till Datainspektionen.

Viktiga begrepp

 • Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Se avsnittet «Vilka personuppgifter behandlar vi?» för information om vilka slags personuppgifter vi behandlar.
 • Anonymiserad information är information där vi har avlägsnat alla identifierbara element så att det inte längre är möjligt att koppla informationen till dig som enskild person.
 • Behandling av personuppgifter är all slags användning av personuppgifter, inklusive inhämtning, lagring, ändring, sammanställning, utlämning och radering.
 • Digitala kanaler omfattar våra webbplatser och övriga digitala tjänster som till exempel registrering av information genom formulär.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Jackon behandlar inte någon form av känsliga personuppgifter

Exempel på information som kan behandlas:

 • Namn på kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Företagsnamn
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Uppgifter som genereras i samband med användning av våra digitala kanaler, exempelvis teknisk information om enheten som du använder när du besöker våra digitala kanaler (datum och tid, vilken slags PC/mobiltelefon, operativsystem och webbläsare du använder, skärmstorlek etc.). Informationen kan inte identifiera dig som person, men kan användas för prestanda, utveckling och analys av tjänster och marknadsföring på internet.

 

Hur inhämtas informationen?

Jackon inhämtar information som:

 • Registreras automatiskt när du använder våra digitala kanaler. Vi använder informationskapslar («cookies») och liknande teknologier i våra digitala kanaler. Läs mer om cookies.
 • Du skickar in till oss genom formulär på våra webbsidor eller kontaktar oss direkt via e-post. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifterna kan vi vara hindrade från att ge dig den information du ber om.
 • Exempel:
 • Kontakt- eller förfrågningsformulär
 • Formulär du fyller i när du laddar ner e-guide från våra webbsidor


 

Syftet med den information som inhämtas

Vi använder information om dig i följande syfte:

 • För att kunna leverera innehåll när du efterfrågar det, exempelvis till en mottagare som har skickat kontakt- eller förfrågningsformulär eller direkt e-post till vår kundservice.
 • För att förbättra och vidareutveckla våra tjänster och digitala kanaler
 • För att skapa målgrupper och riktad marknadsföring. (Vi använder både anonymiserade data och personuppgifter för detta)
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
 • För att säkerställa god säkerhet i våra digitala kanaler och avslöja missbruk.
 • För att uppfylla våra lagstadgade plikter, t.ex. för att lägga fram information till kompetent myndighet när detta åläggs oss enligt svensk lagstiftning.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Skyddet av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personal, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Säkerhetsarbetet innebär att vi regelbundet utför riskutvärderingar och går igenom olika faktorer såsom tillgänglig teknologi, affärsbehov och lagkrav. Detta ska säkerställa att vi alltid har tillräckliga säkerhetsåtgärder.

Rättigheter

Du har rätt att:

 • Veta vilken information vi har registrerat om dig.
 • Kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter rättas eller raderas,
 • Återkalla eller begränsa samtycke till att behandla personuppgifter som du har lämnat till oss. Var dock medveten om att detta kan medföra att vi inte längre kan leverera vissa av våra tjänster till dig,


Hur rättas eller raderas uppgifterna?

Informationen korrigeras eller raderas på uppmaning genom att kontakta oss direct.

Leverans av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte med utomstående tredjeparter, men Jackon kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av våra digitala kanaler. Sådana underleverantörer kan inte använda personuppgifter för något annat syfte än att erbjuda tjänst som är avtalad med Jackon.
Vi får avslöja information i lagbestämda fall, till exempel genom påbud från domstolar, polis eller offentliga myndigheter, enligt strikta fördefinierade processer.