Pelaspan Pac® är ett stöt absorberande material som är gjort av uppskummad polystyren.

Produktens självlåsande S-form hindar varorna från att röra sig i emballaget under transport. Produkten är oorganisk och drar inte till sig skadedjur under transport och lagring. Det kan återvinnas och användas flera gånger, Pelaspan Pac® levereras också i antistatiskt utförande. Vi levererar också upphängningsanordning.