Avancerade prototyper i EPS, EPP och XPS med millimeterprecision.

Med våra skär- och fräsmaskiner kan vi tillverka allt från enkla till avancerade prototyper med millimeterprecision i EPS, EPP och XPS. En prototyp används ofta för att underlätta kommunikation och visualisering av idéer.

Fysiska produkter är ofta att föredra tidigt i produktutvecklingen. Dels för utvärdering och test men även för att kunna fortsätta modifiera dess tänkta användning.

EPS liten Jackopor box med lokk 1

Liten prototyp i fräst EPS. Boxens mått är 40mmx76mm

Galleri