Tjälisolering av ledningar

Produkter

5

Jackopor® rörskålar

Formgjutna skålar med not och spont. Rörskålar för isolering av kall- och varmvattenledningar där temperaturen ej överstiger +90°C

Jackopor® rörskålar

Formgjutna skålar med not och spont. Rörskålar för isolering av kall- och varmvattenledningar där temperaturen ej överstiger +90°C