Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och bra sätt.

BEWI har en rad produkter för frostsäkring och anläggning av konstruktioner i grunden. Bland annat Jackofoam® XPS, isolerlåda och rörskålar. 

Produkterna upptar lite fukt och behåller sin goda isolerförmåga och uppfyller för tryckhållfasthet bärkraft. 

Jackopor 150 kulvert med lokk

Isoleringslåda

Våra isoleringslådor är resurssparande, miljövänliga och säkra lösningar på frostsäkring av VA-ledningar.

Våra isoleringslådor är resurssparande, miljövänliga och säkra lösningar på frostsäkring av VA-ledningar.