Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).

Jackofoam® har hög tryckhållfasthet, lågt fuktupptag och är kapillärbrytande. 

Den används som mark- och frostisolation av både lätta och hårt belastade konstruktioner. Kraven på ett material som skall användas till markisolering är stora. Materialet skall tåla höga belastningar, t.ex. trafik, samtidigt som det skall klara av fuktiga miljöer under lång tid. Jackofoam® tillfredställer dessa krav, utan att förlora sina isolerande egenskaper.

Alternativa produkter är Super XPS®

Produktsortiment

XPS plate

Jackofoam skiva

För markisolering vid normal och tung belastning t.ex., garageinfarter, bodar, terrasser, vägar, järnvägar, flygfält m.m. Används också under fundament.

Jackofoam skiva

För markisolering vid normal och tung belastning t.ex., garageinfarter, bodar, terrasser, vägar, järnvägar, flygfält m.m. Används också under fundament.
XPS plate med fals

Falsade skivor

För markisolering vid normal och tung belastning t.ex., garageinfarter, bodar, terrasser, vägar, järnvägar, flygfält m.m. Används också under fundament.

Falsade skivor

För markisolering vid normal och tung belastning t.ex., garageinfarter, bodar, terrasser, vägar, järnvägar, flygfält m.m. Används också under fundament.
Jackofoam sportsplate

Jackofoam® Sportskiva

Jackofoam® Sportskiva är det perfekta underlaget för alla idrottsbanor då skivan både isolerar, dränerar och har en lång livstid.

Jackofoam® Sportskiva

Jackofoam® Sportskiva är det perfekta underlaget för alla idrottsbanor då skivan både isolerar, dränerar och har en lång livstid.
Jackon Jackofoam

Jackofoam takisolering

Skivor för isolering av tak då kraven på tryckhållfasthet är höga.

Jackofoam takisolering

Skivor för isolering av tak då kraven på tryckhållfasthet är höga.

Galleri