All värme stiger uppåt, glöm inte den viktiga takisoleringen.

Jackopor® skivor har länge varit bygg- och anläggningsbranschens förstahandsval när det kommer till isolering av platta tak.

Jackopor® takskivor med fall för utvändig isolering av platta tak ger ett riktigt och stabilt inneklimat med bra ljudisolering. Jackopor® (EPS) har låg egenvikt, god isolationsförmåga, hög tryckhållfasthet och lågt fuktupptag. Eftersom all värme stiger uppåt är det viktigt att inte glömma den viktiga takisoleringen. 

Alternativa produkter är Jackon Super EPS®

Produktsortiment

IMG 0333

Luftspaltskiva

För att säkerställa takfotventilation vid tilläggsisolering av vindsbjälklag

Luftspaltskiva

För att säkerställa takfotventilation vid tilläggsisolering av vindsbjälklag
Jackon Aendstopp Luftspaltskiva2

Ändstopp luftspaltskiva

Ändstopp luftspaltskiva

Galleri