Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.

Jackopor® fasadskiva är den föredragna lösningen för efterisolering av betong och murade fasader.

Fasadskivorna är långtidslagrade och formstabil Jackopor® isolering och används vid efterisolering och kvalitetsförbättring av utvändiga väggar av mur eller betong. Skivorna är lämpliga som underlag för puts och används vid både renovering och nybyggnation. 

Levereras med not och fjäder eller rak kant.  Monteras på väggen med fastsättningspluggar.