Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar.

Block av Jackopor® EPS är ett utmärkt material för fyllnad på mark med dålig bärförmåga, t.ex. vid byggnation av vägar, underlag för byggnader och uppfyllnads vid stödmurar. Jackopor® EPS förbättrar stabiliteten och kan bidra till att begränsa sättningarna. 

Blocken levereras i flera format och kvaliteter. 

Galleri