Jackopor® är isolermaterialet av expanderad polystyren, EPS.

EPS har länge varit bygg- och anläggningsbranschens förstahandsval. Jackopor® används där isoleringen läggs på dränerande underlag, t. ex platta på mark. EPS har låg vikt, är lätt att arbeta med och kan hanteras utan obehag för ögon, luftvägar och hud. Med isolastion av Jackopor® blir konstruktionen välisolerad och fuktsäker och energiförbrukningen för uppvärmning eller nedkylning reduceras. Jackopor® innehåller inga skadliga ämnen och avger heller inga farliga gaser vid produktion.

Eps plate3

Jackopor® skivor

Jackopor® skivor har länge varit bygg- och anälggningsbranschens förstahandsval när det kommer till isolering av platta på mark och platta tak.

Jackopor® skivor har länge varit bygg- och anälggningsbranschens förstahandsval när det kommer till isolering av platta på mark och platta tak.

Eps plate

Jackopor® fasadskiva

Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.

Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.

EPS blokk

Jackopor® block

Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar.

Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar.

Eps plate

Jackopor® takskiva

All värme stiger uppåt, glöm inte den viktiga takisoleringen.

All värme stiger uppåt, glöm inte den viktiga takisoleringen.