Jackopor EPS är isolationsmaterialet av expanderad polystyren, EPS.

EPS har länge varit bygg- och anläggningsbranschens förstahandsval. Jackon Super EPS® och Jackopor® används där isoleringen läggs på dränerande underlag, t. ex platta på mark. Jackon Super EPS® har ett högre isolervärde än vit EPS. Jackon Super EPS® är superalternativet till Jackopor® i konstruktioner där man antingen önskar en bättre isolering eller vill behålla samma isolervärde men med 20% mindre materialåtgång. 

EPS har låg vikt, är lätt att arbeta med och kan hanteras utan obehag för ögon, luftvägar och hud. Med isolering med EPS blir konstruktionen välisolerad och fuktsäker och energiförbrukningen för uppvärmning eller nedkylning reduceras. BEWIs EPS innehåller inga skadliga ämnen och avger heller inga farliga gaser vid produktion.

af42580890

Jackopor®

Jackopor® är isolermaterialet av expanderad polystyren, EPS.

Jackopor® är isolermaterialet av expanderad polystyren, EPS.

Jackon Super EPS plate3

Jackon Super EPS®

Superalternativet till Jackopor®.

Superalternativet till Jackopor®.