Lågenergiblocket Thermomur® 450 är utvecklat speciellt för energibesparing och komfort

Thermomur® 450 består av formsatta block i Jackopor® (EPS) och ger dig en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 450 mm breda. Den inre delen har 100 mm isolering och den yttre har 200 mm isolering, samt rum till 150 mm betong i kärnan. Detta ger ett U-värde på 0,11 i den färdiga konstruktionen vilket gör den till ett nytt alternativ för lågenergihus.

Thermomur® 450 har plastbindare med skruvfästen och är anpassad till de övriga Thermomur®-serierna, blocken staplas som byggklossar och fylls med betong.  

Byggprocessen är snabb, enkel och lätt.

Blocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt. Läs mer om våra BIM-objekt och ladda ner.

Thermomursystemet finns nu även bedömt hos Wikells Byggberäkningar

Produktsortiment

Jackon Thermomur 450 Standard

Standardblock

Öppen ände. Bredd 450 mm. höjd 300 mm, längd 1200 mm.

Standardblock

Öppen ände. Bredd 450 mm. höjd 300 mm, längd 1200 mm.
Jackon Thermomur 450 halvblokk

Halvblock

Öppen ände. Specialelement för anpassning vid fönster och till exakt våningshöjd. Bredd 450 mm, höjd 150 mm, längd 1200 mm.

Halvblock

Öppen ände. Specialelement för anpassning vid fönster och till exakt våningshöjd. Bredd 450 mm, höjd 150 mm, längd 1200 mm.
Jackon Thermomur 450 ytterhjorne hoyre standard

Utvändigt hörn

Levereras som väster eller höger hörn.

Utvändigt hörn

Levereras som väster eller höger hörn.
Jackon Thermomur 450 innerhjorne hoyre standard

Invändigt hörn

Levereras som väster eller höger hörn.

Invändigt hörn

Levereras som väster eller höger hörn.
450 bjelkelagsblokk

Bjälklagsblock

Används vid övergång mellan våningsplan. Höjd 300 mm, längd 1200 mm.

Bjälklagsblock

Används vid övergång mellan våningsplan. Höjd 300 mm, längd 1200 mm.
Jackon Thermomur 450 toppblokk

Avslutningsblock

Levereras med öppen ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.

Avslutningsblock

Levereras med öppen ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.

Tillbehör

Jackon Thermomur 450 endekile

Thermomur ändkil

Ändkil för Thermomur 450.

Thermomur ändkil

Ändkil för Thermomur 450.
450 Smyglist

Smyglist 450

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna.

Smyglist 450

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna.
Jackopor Plank 450mm i Thermomur 450 FRI web2

Smyglist hård

Smyglist i skruvfast EPS. Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna

Smyglist hård

Smyglist i skruvfast EPS. Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna