Jackon Thermomur® är ett färdig isolerat och komplett byggsystem för väggar ovan och under mark – passar utmärkt till att bygga hus, offentliga byggnader, källare, garage och pool.

Jackon Thermomur® består av lätta block av Jackopor® (EPS) som staplas som byggklossar och fylls med betong. De lätta blocken monteras snabbt och enkelt i alla slags väder. Efter gjutning är konstruktionen lufttät utan köldbryggor och kan bekläs in- och utvändigt. Det välbeprövade systemet har varit på marknaden i över 35 år och utvecklas kontinuerligt tillsammans med användaren i takt med ändrade kundbehov och byggföreskrifter. Jackon Thermomur® har blivit ett begrepp i branschen förknippat med enastående kvalité, trygghet och användarvänlighet som ger ett fuktsäkert boende med låga energikostnader.   

Jackon hjälper dig med mängdberäkning, teknisk vägledning och praktisk erfarenhet gällade ditt Thermomur® projekt. 

Jackon Thermomur® finns i 7 serier som var och en har sitt användningsområde tillpassat de energikrav som ställs från gällande föreskrifter.

  • Jackon Thermomur® 450, 350, 350HD och 350 Super är anpassade för hus med höga isoleringskrav. Med ett U-värde på 0,11 är Thermomur® 450 ett nytt alternativ till lågenergihus.
  • Jackon Thermomur® 200 och 250 är anpassade för innerväggar, garage och byggnader med lägre isoleringskrav. Thermomur® 250 passar även utmärkt till att bygga pool.
  • Thermomur® 250x (med plastbindare) är en vidareutveckling av originalet 250 med Jackopor EPS-steg. Till skillnad mot sin föregångare kan denna användas som bärande innervägg och garage med motfyllnad.

 

Thermomurblocken finns tillgängliga som fullständiga BIM-objekt. (Läs mer om våra BIM-objekt och ladda ner) och systemet finns även bedömt hos Wikells Byggberäkningar

 

Jackon Thermomur 200 standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 200

Thermomur® 200 är vårt smalaste block som passar perfekt till fristående garage och innerväggar

Thermomur® 200 är vårt smalaste block som passar perfekt till fristående garage och innerväggar

Jackon Thermomur 250 hel apen FRI web2

Jackon Thermomur® 250

Originalet Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 35 år och är lika aktuell då som nu

Originalet Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 35 år och är lika aktuell då som nu

Jackon Thermomur 250x rett standard FRI web

Jackon Thermomur® 250x

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg

Jackon Thermomur 350 standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 350

Marknadsledaren Thermomur® 350 är blocket för hela byggnationen som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus

Marknadsledaren Thermomur® 350 är blocket för hela byggnationen som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus

Jackon Thermomur 350 Super standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 350 Super

Jackon Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder

Jackon Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder

Jackon Thermomur 350HD standard rett forside FRI square

Jackon Thermomur 350HD

Vårt senaste tillskott Thermomur® 350HD bjuder på högre motfyllning och ökad spännvidd mellan stödväggar

Vårt senaste tillskott Thermomur® 350HD bjuder på högre motfyllning och ökad spännvidd mellan stödväggar

Jackon Thermomur 450 rett standard FRI web

Jackon Thermomur® 450

Lågenergiblocket Thermomur® 450 är utvecklat speciellt för energibesparing och komfort

Lågenergiblocket Thermomur® 450 är utvecklat speciellt för energibesparing och komfort