Jackon Thermomur® är ett komplett och unikt byggsystem för väggar till hus, offentliga byggnader och garage. Jackon Thermomur® får lätt andra byggsystem att verka omoderna och besvärliga.

Jackon Thermomur® består av lätta block av Jackopor® (EPS) som staplas som byggklossar och fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor som kan bekläs in- och utvändigt. Med ett hus byggt med Jackon Thermomur® får du ett tryggt och fuktsäkert boende med låga energikostnader. Systemet har varit på marknaden i snart 30 år, är beprövat och utvecklas kontinuerligt tillsammans med användaren i takt med ändrade byggföreskrifter. Jackon Thermomur® har blivit ett begrepp i branchen förknippat med enastående kvalité, trygghet och användarvänlighet.  

Jackon hjälper dig med mängdberäkning, teknisk vägledning och praktisk erfarenhet gällade Thermomur® projekt. 

Jackon Thermomur® finns i 7 varianter som var och en har sitt användningsområde tillpassat de energikrav som ställs från gällande föreskrifter. Jackon Thermomur® 350, Thermomur® 350HD och 350 Super är anpassad för hus med höga isoleringskrav medan Jackon Thermomur® 200 och 250 är anpassat för innerväggar, garage och byggnader med låga isolationskrav. Thermomur® 250x (med plastbindare) är en vidareutveckling av originalet 250 med Jackopor EPS-steg. Till skillnad mot sin föregångare kan denna användas som bärande innervägg och garage med motfyllnad. Med ett U-värde på 0,11 är Thermomur® 450 ett nytt alternativ till lågenergihus.

Jackon Thermomur 350 standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 350

Jackon Thermomur® 350 har dubbel isoleringsmängd i förhållande till originalet och ger en dubbelsidig isolerad, lufttät konstruktion som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus.

Jackon Thermomur® 350 har dubbel isoleringsmängd i förhållande till originalet och ger en dubbelsidig isolerad, lufttät konstruktion som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus.

Jackon Thermomur 350 Super standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 350 Super

Jackon Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder.

Jackon Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder.

Jackon Thermomur 250x rett standard FRI web

Jackon Thermomur® 250x

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg.

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg.

Jackon Thermomur 250 hel apen FRI web

Jackon Thermomur® 250

Byggsystemet Jackon Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 30 år och är originalet.

Byggsystemet Jackon Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 30 år och är originalet.

Jackon Thermomur 200 standard apen FRI web

Jackon Thermomur® 200

Thermomur® 200 är vårt smalaste block

Thermomur® 200 är vårt smalaste block

Jackon Thermomur 350HD standard rett forside FRI square

Jackon Thermomur 350HD

NYHET! Thermomur® 350HD är vår nyaste familjemedlem.

NYHET!

Thermomur® 350HD är vår nyaste familjemedlem.

Jackon Thermomur 450 rett standard FRI web

Jackon Thermomur® 450

Thermomur® 450 är vår nyaste familjemedlem. Utvecklat speciellt för energibesparing och komfort. Ett nytt alternativ till lågenergihus.

Thermomur® 450 är vår nyaste familjemedlem. Utvecklat speciellt för energibesparing och komfort. Ett nytt alternativ till lågenergihus.