Siroc® IsoMax används till grunder med platta på mark. Elementen behöver vid standardhöjder ingen glesform.

Siroc IsoMax är ett kantelement som har tagits fram för att möta de skärpta energikraven i Boverkets byggregler men även för att erbjuda er som skall bygga nytt ett energibesparande och därmed miljövänligare alternativ. IsoMax bryter köldbryggan och isolerar bättre vilket ger ökad golvkomfort och lägre driftkostnader.

Elementet monteras direkt på en komprimerad bädd av grus eller makadam, utan glesform eller sättbruk. Extra tryckhållfast cellplast i balkbotten. Elementet har en yta av fiberarmerat betong.

 

Produktspektrum

isomax hoern

Hörnelement

Färdiga hörn

Hörnelement

Färdiga hörn

Tillbehör

plastspiker

Plastspik

För sammanfogning av EPS-isolering med element samt sammanfogning av flera skikt EPS-isolering. Åtgång 2 st/m2/skikt Finns längderna 180 mm och 250 mm.

Plastspik

För sammanfogning av EPS-isolering med element samt sammanfogning av flera skikt EPS-isolering.
Åtgång 2 st/m2/skikt
Finns längderna 180 mm och 250 mm.
1010

Rostfri armering

Rostfri armering ø6 mm Rostfri stickarmering för förbindelse mellan kantbalk och platta. Längd 600 mm.

Rostfri armering

Rostfri armering ø6 mm
Rostfri stickarmering för förbindelse
mellan kantbalk och platta. Längd 600 mm.
3

Skarvplåt

Till fixering av skarvar mellan IsoMax-element. Rekommenderas 2 st/element 25 st/förpackning

Skarvplåt

Till fixering av skarvar mellan IsoMax-element.
Rekommenderas 2 st/element
25 st/förpackning