En EPD (Environmental Product Declaration) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som kommunicerar öppen och jämförbar information om livscykelns miljöpåverkan för olika produkter.

Att ha en EPD för en produkt innebär inte att den deklarerade produkten är bättre ur miljösynpunkt än andra alternativ - det är helt enkelt en förklaring av livscykeln miljöpåverkan.

En EPD har många olika användningsområden, inklusive miljöanpassad offentlig upphandling (GPP) och system för bedömning av byggnaden.

Du finner alla våra miljödeklarationer till höger.