basta logo rgb small

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

 

SundaHus logo landscape RGBSundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. 

SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden. 

Flera av våra produkter finns i SundaHus Miljödata. Observera att du behöver skapa ett konto för att ta del av informationen hos Sunda hus.

 

bvb logo transparentBedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

Flera av våra produkter finns i Byggvarubedömningens databas. Observera att du behöver skapa ett konto för att ta del av informationen hos Byggvarubedömningen.

 

fti 01

 

 

Producentansvaret omfattar alla företag som tillverkar, för in eller säljer en förpackning eller en förpackad vara i Sverige. Anslutningsbevis [PDF, 2.2 MB] 

 

SVANEN

För att produkten ska få ingå i svanenmärkta byggnader krävs det att produkten finns med i Svanens portal, klicka här

Observera att du behöver skapa ett konto för att ta del av informationen hos Svanen.