Jackons produkter är tillverkade av extruderad (XPS) eller expanderad (EPS) polystyren – Jackofoam® och Jackopor®. Detta är en bearbetad oljeprodukt som består av 98% luft och är 100% återvinningsbar.

Användning av EPS och XPS som byggisolering ger en betydande energi- och resursbesparing och reducerar därmed utsläpp av klimatgaser. Produkterna kan återvinnas vilket gör att man undgår avfallsproblem, hos Jackon återvinns spill och rester från produktionen till nytt råmaterial och nya produkter. Jackofoam® (XPS) introducerades på marknaden i mitten av 1980-talet och Jackon var den första tillverkaren som senare producerade världens första freonfria kommersiellt tillgängliga isolerskiva av extruderad polystyren. 

Jackon arbetar kontinuerligt med att utveckla mer miljövänliga produkter. Vid produktion av Jackofoam® (XPS) har vi ersatt och reducerat drivgaser som påverkar den globala växthuseffekten (mäts i GWP) med substanser som har lågt eller noll i GWP-värde. Jackopor® (EPS) produceras helt utan skadliga drivgaser. Det används heller inte skadliga flamskyddsmedel (HBCD) eller ozonnedbrytande substanser i någon av Jackons produkter. 

Vi har arbetat fram en EPD (Environmental Product Declaration), ett dokument som summerar miljöprofilen till en produkt, för Jackopor® (EPS) och Jackofoam® (XPS). Alla våra produkter som är tillverkade av och med expanderad eller extruderad polystyren kan användas i BREEAM certifierade byggen eftersom produkterna inte innehåller miljögifter som framgår av A20 listan. 

Återvinning: Vi lever av lånad olja

Oljan som används i EPS- och XPS-produktion har ett universalvärde. Vi kan säga att Jackons produkter består av ”lånad” råolja som gör nytta för sig även bortom produktens egen livstid:

  • Först lånas oljan till att framställa skyddande emballage och energibesparande isolermaterial
  • Därefter återanvänds EPS och XPS flera gånger till samma ändamål
  • Till slut återvinns EPS och XPS i produktion av andra plastprodukter

EPS och XPS återanvänds i produktionen av nya EPS- och XPS produkter. Nedsmält kan den också användas till produktion av andra plastprodukter t.ex. trädgårdsmöbler och blomkrukor. EPS och XPS är brännbara, förbränningsprodukterna består av vattenånga, sot och koldioxid (CO2). Branschen har som mål att öka återvinningsgraden varje år. Inom områden eller situationer där återvinning inte är möjlig kan använd EPS och XPS levereras till avfallsförbränning och därmed ingå som energibärare i fjärrvärmeverk. 

EPS och XPS är eftertraktade produkter för återvinning. Vid användning av komprimatorer samt återvinningsteknologi skapas nytt, värdefullt råmaterial som producenter av plastprodukter använder i ny produktion. EPS och XPS på avvägar är en värdefull resurs därför bör alla ha intresse av att leverera tillbaka den ”lånade” oljan så att den kan användas igen. Så länge det hanteras korrekt och inte hamnar i naturen är EPS och XPS värdefulla resurser som hjälper till att minska matavfall, energiförbrukning och utsläpp från transporter. Idag finns inga material med liknande egenskaper.

Tekniken för återvinning finns tillgänglig. Använd EPS och XPS är värdefullt och med anpassning och insatser från både tillverkare, återförsäljare, konsumenter, avfallsmottagare och kommuner kommer återvinningen att fungera ännu bättre. På det sättet kan vi tillsammans utnyttja materialets miljövänliga egenskaper till det maximala och - optimalt sett - eliminera miljöskadlig hantering av EPS. Insatserna från oss tillverkare är viktiga och vi på Jackon är medvetna om vår roll och vårt stora ansvar. Vi är stolta över våra produkter och de ansträngningar vi gör för miljön och framtiden.


Läs mer om vårt hållbarhetsarbete under 2021:

Vart baerekraftsarbeid forside [PDF, 3 MB]