Inget existerande alternativ

Det är ett uttalat mål att mängden matavfall världen över måste minskas. Emballageprodukter i EPS har ett antal fördelar som bidrar till detta. Med sin unika isolerförmåga, hygien, kvalitet och miljövänlighet finns det inga existerande produkter med lika bra egenskaper som kan ersätta EPS som livsmedelsförpackning.

Som förpackning för livsmedel är EPS alltså unik. Fiskelådor i EPS är starka, väger lite, är lätta att hantera och utnyttjar tillgängligt lastutrymme på ett enastående sätt - samtidigt som fisken håller sig färsk och fräsch hela vägen fram till mottagaren.

Fiskelådor har extremt låg vikt just för att de består av 98% luft. Förutom att isolera bättre än de flesta andra material är den låga vikten avgörande för att miljöpåverkan i samband med transporter ska vara minimal. Lådorna är lätta att stapla, vilket innebär att kapaciteten kan utnyttjas fullt ut. Eftersom lådorna kan återvinnas och återanvändas var som helst, finns det inget behov av returtransporter.

EPS-branschen har länge varit fokuserad på att etablera produktionsanläggningar för fiskelådor i närheten av fiskodlingar. Jackon har gjort det länge, vi har fabriker nära stora aktörer längs den norska kusten. Samtidigt är vi pionjärer i området med vår nya fabrik för fisklådor i Hirtshals. Här utnyttjas modern teknik optimalt och vägen för fisken från havet, via slakteriet, fisklådefabriken och ut på vägen till konsumenten har aldrig varit kortare.

Fiskelådor och andra EPS-förpackning är 100% återvinningsbara. Med välfungerande, etablerade återvinningsrutiner kan materialet som helhet ingå i produktionen av nya produkter. Viktigast i detta sammanhang är ett bra system vid eller nära mottagaren. Stora aktörer kommer att ha både ekonomiska och logistiska fördelar av en komprimator som kan minska volymen av EPS-paketet till en bråkdel innan de skickas eller hämtas, för återvinning.