Använder de miljövänliga egenskaperna

En stor del av Jackons produkter används inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär att våra produkter grävs ner, bekläs eller gjuts in. Således kan de inte komma på avvägar och förorena miljön så länge de hanteras korrekt. På byggarbetsplatsen rekommenderar vi att produkterna säkras så att de inte skadas eller tas med vinden. När de behöver kapas kommer användning av glödtråd eller värmekniv att ge ett renare snitt och förhindra att materialet slits upp och sprids i naturen. Kapat material/spill sorteras i påsar som levereras till återvinning.

EPS och XPS har extremt låg vattenabsorptionsförmåga och kan inte ruttna. Materialet är otroligt hållbart över tiden och det släpper inte ut ämnen till varken mark eller vatten. Produkterna har extremt lång hållbarhet och reducerar därmed behovet för att bytas ut/ersättas - vilket skulle vara ett slöseri med resurser.

EPS och XPS har enastående isolerande egenskaper som gör materialet till ett förstahandsval för många tillämpningar inom bygg och anläggning. Materialet minskar koldioxidutsläppen med upp till 50% vilket gör att det mer än väl kompenserar för sitt lilla koldioxidavtryck och ger maximal utdelning av minimal resursanvändning.

Uppvärmning och kylning av byggnader står för ungefär hälften av Europas totala energiförbrukning. Eftersom EPS är ett mycket effektivt värmeisoleringsmaterial kan det också bidra avsevärt för att minska användningen av fossila bränslen för dessa ändamål. Detta leder igen i sin tur till en minskning av utsläppen av SO2och SO3, vilket är bidragande orsak till surt regn.