En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. 

Du finner alla våra byggvarudeklarationer till höger.