Jackon - Lätta lösningar för ett bättre klimat!

Jackofoam® (XPS) och Jackopor® (EPS) – miljövänlig isolering. Ökad användning av isolering är både lönsamt och bra för klimatet. Jackofoam® och Jackopor® kan återvinnas, vilket gör att man undviker avfallsproblem. Vid produktion av Jackofoam® och Jackopor® återvinns allt spill och vrak från produktionen.

Jackofoam® var en av världens första kommersiellt tillgängliga isoleringsskiva av extruderad polystyren, med en stor andel recirkulerat material, ofta kallad "miljöskivan". Jackofoam® och Jackopor® är organiska produkter och därmed brännbara. Förbränningsprodukterna består av vattenånga, sot och koldioxid (CO2). Vid ofullständig förbränning bildas det också kolmonoxid (CO).

Jackon arbetar kontinuerligt med att utveckla mer miljövänliga produkter. Vid produktion av Jackofoam® har vi ersatt och reducerat drivgaser som påverkar den globala drivhuseffekten (mäts i GWP) med ämnen som har lågt eller noll GWP- värde. Jackopor® produceras helt utan skadliga drivgaser. Det används heller inte skadliga flamhämmade (HBCD) eller ozon- nedbrytande ämnen i Jackons produkter. 

Tester visar att det utvecklas mindre mängder giftiga gaser vid förbränning av polystyren än vid förbränning av träbaserade produkter. Vid användning av Jackopor® och Jackofoam® som byggisolering sparar man mycket energi, och reducerar därmed utsläpp av klimatgaser. Bra för miljön och plånboken! Varje kilo olja som förädlas till Jackofoam® eller Jackopor® ger i genomsnitt en besparing på 200 kilo olja i reducerat energibehov beräknat under en tidsperiod över 50 år.