Vi har under flera år byggt upp ett välarbetat system för kvalitetssäkring. Detta ställer krav på hela verksamheten, från produktion till användning av produkterna, och gör oss anpassade till marknadens krav.

Vi är certifierade enligt ledningssystemet för kvalitet ISO 9001: 2015 och miljöledningssystemet ISO 14001: 2015.

Vi kan nu dokumentera en jämn kvalitet i alla led, från produktutveckling, orderhantering, produktion och leverans. Det gäller alla arbetsprocesser i alla våra nordiska fabriker och alla våra produkter, från isolerskivor, byggsystem, emballage till industriprodukter. Detta ger dig som kund säkerhet för leverans av rätt produkt vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet.

Genom Tekniska Godkännanden kan vi dokumentera att våra produkter har de egenskaper som krävs för att bygget som produkterna används till kan uppfylla grundläggande krav i byggtekniska föreskrifter.

Våra produkter är också CE-märkta (produkten uppfyller säkerhetskrav och att detta kan dokumenteras) antingen genom en harmoniserad standard (Declaration of Performance, även kallad prestandadeklaration) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA).

Dokumenten är tillgängliga på vår hemsida.