Vi levererar rätt varor i rätt tid!

20210629 74207

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att våra kunder får sina varor där de vill när de vill ha det. För att uppnå detta har vi ingått transportavtal med regionala transportföretag i Norge, Sverige och Danmark, och erbjuder på så sätt optimal transport som utförs av kunniga förare.

Vi föredrar att bil och släp då dessa fordon har bra framkomlighet, även på trånga byggarbetsplatser. Mätningar visar på en mycket hög leveransprecision, oavsett levereransplats.

Vår logistik har gemensamma arbetsrutiner i hela Norden och detta ger särskilt hög flexibilitet och tillförlitlighet, vilket är precis våra kunder behöver.