Allmänt

I Sverige har våra produkter länge varit kända under namnet Jackon. Från och med idag går våra isoler- och byggmaterial under namnet BEWI Insulation Scandinavia och är därmed en fullt ut integrerad del av huvudkoncernen BEWI. Oavsett om du är kund eller samarbetspartner har kombinationen av våra två verksamheter en rad fördelar, såsom en utvidgad och mer hållbar produktportfölj och ett optimerat produktions- och distributionsnätverk som hjälper oss i vårt arbete att kontinuerligt minska vårt CO2 avtryck. Interna synergier och kunskapsdelning tvärs över koncernen rustar våra duktiga medarbetare att ge optimal service för dig som kund eller samarbetspartner.

-        Jackon har nu blivit en del av BEWI, vilket klart stärker den övergripande profilen på marknaden. Vi ser fram emot att möta alla våra kunder som ett gemensamt företag och tillsammans utveckla värderingar i leveranskedjorna till gagn för alla parter. Framöver önskar vi utöka vårt sortiment för våra kunder och därmed tillföra ett ökat värde till den dagliga handeln. Vi kommer kontinuerligt att informera våra samarbetspartners under integrationsprocessen, säger Torben Nielsen, Managing director i BEWI Insulation Scandinavia.

Torben Sorensen Managing Director BEWI Insulation Scandinavia

Torben Nielsen, Managing Director, BEWI Insulation Scandinavia 

Tillsammans kan vi mer

Framtill nu har Jackon varit en familjeägd industrikoncern med huvudkontor i Fredrikstad, Norge. Jackon har många affärsområden, bland annat produktion av råmaterial, bygg- och isolermaterial, emballage och komponenter producerat i EPS, XPS och EPP till byggbranschen och annan industri. Jackons mest kända varumärken är Jackopor®, Jackofoam®, Thermomur®, Siroc® kantelement, Thermodrän®, Jackoboard® och Jackon Super EPS®.

BEWI är en börsnoterad internationell industrikoncern som producerar emballage, komponenter och isolermaterial till byggbranschen och industrin. BEWIs engagemang för hållbarhet är integrerat i hela värdekedjan, från produktion av råmaterial och slutprodukter till återvinning av använda produkter.

Tillsammans har BEWI och Jackon ca 70 anläggningar, och utöver det 12 anläggningar ägda genom minoritetsinvesteringar, som är verksamma i 13 europeiska länder. Företaget har ca 3 400 dedikerade medarbetare.

Vår sammanslagna koncern förblir integrerad i hela värdekedjan, från produktion av råmaterial och tillverkning av slutprodukter till återvinning av uttjänta produkter.

Våra affärsområden

BEWI Group är uppdelad i fem affärsområden:

  • RAW (Produktion av råmaterial)
  • Insulation (Isolering- och byggmaterial)
  • Packaging & Components (Emballage och komponenter)
  • Automotive (Bilindustrin)
  • Circular (Återvinning av isolering)

Inom de fem affärsområdena har vi en stark lokal närvaro för att kunna tillgodose dina behov.

Map small dots2

Översikt över fabriker i Europa

 

Läs mer om BEWI här