Allmänt

Jackon-koncernen nådde en omsättning på ca. 3 milliarder NOK, en tillväxt på 23% jämfört med 2016, och ett rörelseresultat på 202 miljoner. NOK, omkring på fjolårets nivå. En sviktande norsk krona gav ett bokfört valutaförlust så att resultatet före skatt uppgick till 144 MNOK jämfört med 206 MNOK 2016Koncernchef Stein Trygsland är nöjd med resultatet, men förväntar sig svagare resultat 2018.

Stein Trygsland foran Jackon anlegg- Efter tre års tillväxt och bra resultat fortsatte tillväxten även 2017, men intäkterna stagnerade till följd av bitvis höga och varierande råmaterialkostnader under året. Historiskt sett var rörelseresultatet (EBITDA) högst i koncernens historia och vi är ekonomiskt mycket bra rustade för framtiden, säger Trygsland.

- Början på 2018 har varit krävande, med minskad tillväxt och pressade marginaler på grund av höga råvarupriser och stark konkurrens på flera av våra marknader. En lång och kall vinter i Norden bidrog också till lägre aktivitetsnivåer inom byggsektorn under första halvåret. Trots att vi tror på bra resultat under andra halvåret är det realistiskt att förvänta oss ett svagare resultat för 2018 än vad vi har uppnått de senaste åren, säger Trygsland.

Investerar i vidare tillväxt och framgång

Jackon genomför för närvarande ett antal stora investeringar för att ytterligare öka produktiviteten och konkurrenskraften. En 100 miljoner (NOK) investering i den nya extruderingslinjen XPS i Fredrikstad som är redo för produktion i början av 2019. Dessutom satsar Jackon på ökad marknadsutveckling på flera områden. 2017 var ett hektiskt år med förvärvet av THERMISOL i Finland (byggnadsisolering), StyroNor i Finnmark (fiskelådor) samt förvärv och förstärkning av säljbolaget i Storbritannien (Jackon UK Ltd.).

- Det ligger i Jackons kultur att tänka på både förbättringar och fortsatt tillväxt, 2018 är inget undantag. Under hösten kommer vår nya fabrik för fiskelådor i Hirtshals vara redo för produktion, ett mycket intressant projekt där huvud kunden är det norsk-baserade företaget Havline som har utvecklat ett slaktbåtskoncept där laxen tas upp och slaktas ombord i Norge och transporteras direkt till Hirtshals för packning och vidare distribution i Europa, säger Trygsland.