Allmänt

Jackon-koncernen nådde en omsättning på ca. 2, 4 miljarder NOK och ett resultat innan skatt på 206 miljoner NOK, en förbättring på 7% respektive 81% jämfört med 2015. Koncernchef Stein Trygsland är mycket nöjd med resultatet och förväntar sig ett bra år även 2017.

- 2016 var det tredje året i rad med en markant resultatförbättring. En del av förbättringen är beror på förbättrade marknadsvillkor, men en betydande del beror på strategiska åtgärder, investeringar och förbättringar som vi gjort under senare år. Efter flera goda år är vår ekonomiska ställning och därmed vår handlingsfrihet mycket bra, säger Trygsland.

Växer i Norden

I februari förvärvade Jackon-koncernen Thermisol OY som är marknadsledande i Finland. Jackon har nu 17 fabriker i 6 länder. Försäljningen är övervägande i Nordvästeuropa, och cirka 80% av koncernens omsättning ligger utanför Norge. Denna andel ökar ständigt. Ambitionerna för fortsatt tillväxt och framsteg är höga både hos ägare och ledning, och det görs ett stort arbete för att stärka koncernens positioner både geografiskt och inom strategiska produktsegment.

- Vi fortsätter tillväxten 2017 och förväntar oss en betydande ökning av försäljningen jämfört med 2016. Tillväxten beror främst på förvärv i Finland, men också organisk tillväxt på nästan alla marknader och affärsområden. En period med extrema råvarupriser under första halvåret kommer sannolikt att försämra resultatet jämfört med 2016, men trots det förväntas också år 2017 vara ett bra år för Jackon, säger Trygsland.