Bygg

Ska du bygga betonghus? Då finns det flera fördelar med att använda Thermomur® till väggarna. Själva arbetet går snabbt och enkelt med de lätta blocken och resultatet blir en solid, färdigisolerad betongvägg utan köldbrygga.

Tidsbesparande

Det marknadsledande byggsystemet är en snabb och enkel byggmetod för väggar till betonghus som även passar utmärkt till souterräng, källare och hus med runda former. Med Thermomur® är det möjligt att bygga och gjuta väggar i alla väder. Bygg upp en våning och gjut den med stighöjd en meter i timmen. Den låga vikten underlättar monteringsarbetet så du sparar både tid och får en bättre arbetsmiljö. Byggsystemet är komplett och alla block kan anpassas och kombineras med varandra.


Tryggt och säkert

Jackon Thermomur® är utvecklat för det nordiska klimatet och produceras i Norge. Under de senaste 35 åren har byggsystemet utvecklats tillsammans med våra kunder för att passa med dagens behov och gällande energikrav. Det är ett säkert och välbeprövat byggsystem som uppfyller myndigheternas stränga krav för hus och är tekniskt godkänt av Sintef Byggforsk. Jackon erbjuder dig även teknisk och praktisk vägledning genom hela projektet.

Energieffektiv byggnad

Konstruktionen består till slut av solida, lufttäta, färdigisolerade väggar utan köldbryggor som ger ett fuktsäkert, varmt och torrt hus som tål tufft väder. Byggnaden blir därmed energieffektiv och slutkunden får låga driftskostnader. Har huset en källare kan det beboliga extrautrymmet bidra till att höja marknadsvärdet på huset ytterligare.

skicka en forfragan