Bygg

Det är vanligt att bostäder i Sverige har problem med fukt i källare. Problemet uppstår oftast som en konsekvens av dålig dränering, som leder till att vatten tas upp från marken, eller att huset är fel isolerat. Vid invändig isolering får man en kall vägg där kondens rinner ned i konstruktionen och leder till fuktskador, röta, dålig lukt, allergier och höga uppvärmningskostnader.

Invandig utvandig isoleringLösningen för att få en torr, varm och sund källare och därmed ett extra boendeutrymme är utvändig isolering och dränering i kombination. Om isoleringen som används dessutom är diffusionsöppen kommer väggen kunna torka ut mot terrängen. 

Thermodran torkar utJackon Thermodrän® är optimal för detta ändamålet. Den unika, patenterade dräneringsskivan för utvändig isolering och dränering av källarvägg monteras direkt mot ytterväggen och gör att betongen torkar både ut- och inifrån. Thermodrän® håller innetemperaturen på en jämn nivå samtidigt som källarväggen hålls torr. Du får lägre energikostnader och marknadsvärdet på huset ökar ofta rejält med en extra fullt bebolig våning.

Med Jackon Thermodrän® tar du vara på huset och dom som bor i det.

Jackon Thermodren hel plate framside med fiberduk lys bakgrunn FRIVinst

  • Sunt inomhusklimat

  • Torr och varm källare

  • Ingen källarlukt

  • Reducerad energikostnad

 

 Kontakta gärna Jackons tekniska kundservice för att diskutera ditt projekt eller läs mer i Jackon Thermodrän® broschyr.