Bygg

Under 35 år har Jackon arbetat med att utveckla och förbättra byggsystemet Thermomur® i nära samarbete med den professionella användaren. Denna vår lanseras 2 nya serier: Thermomur® 250x och Thermomur®450. 

Nya fördelar och användningsområden 

Eivind med nye Thermomur blokker

Jackon Thermomur® är ett byggsystem för väggar ovan såväl som under mark i Jackopor® (EPS). De lätta blocken staplas på varandra, armeras och fylls med betong. Byggprocessen är snabb och resultatet blir en solid och färdigisolerad vägg. Med vårens lanseringar består byggsystemet av sex serier med olika fördelar och användningsområden.

Den nya Thermomur®250x-serien med plastbindare är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg. Thermomur® 250x-serien användas som stödmur, väggar till friggebod, bärande innervägg och skiljevägg mellan lägenheter. Genom att välja Thermomur®250x till bärande innerväggar och skiljeväggar sparar man värdefull plats i bostaden. Väggen uppfyller kraven på ljudisolering och brandsäkerhet.

 

- Med en solid betongkärna på 15 cm får Thermomur®250x bättre ljuddämpande egenskaper än föregångaren och dessutom brandklassning REI 60, säger utvecklingschefen i Jackon, Eivind Olsen.

- Plastbindarna gör blocket starkare och mer stabilt. Fördelen med skruvfästena i plastbindarna är något som alla som använder Thermomur®värdesätter. Det förenklar monteringen och sparar arbetstimmar på byggarbetsplatsen.

450 i gröna byggnationer

- De olika Thermomur®-serierna har olika funktioner och de nye serierna skall fylla behov vi vet finns ute på byggarbetsplatsen. De kommer göra vardagen för de som använder systemet enklare och mer effektiv.

Olsen berättar att större krav och efterfrågan ligger till grund när existerande produkter förbättras och nya skapas. Thermomur®450 är utvecklat för att uppfylla framförallt de stränga energikrav som ställs på den danska marknaden.

- Med U-värde på 0,11 kommer den också vara intressant för svenska användare som är speciellt intresserade av energibesparing, säger utvecklingschefen. - Thermomur®450 är ett nytt alternativ till lågenergihus.

Lätta lösningar

Thermomur® 450 och Thermomur®250x, kommer precis som den marknadsledande 350-serien ha ett stort urval av block. Tillsammans med det breda spektret av tillbehör Jackon erbjuder, förenklar och effektiviserar detta byggprocessen ytterligare. De nya serierna levereras med både standardblock, hörn-, avslutning- och halvblock, smyglister och andra nödvändiga tillbehör. 

Läs mer om Thermomur 250x och Thermomur 450