Bygg

Jackon Thermomur har testats och vidareutvecklats under 35 år. De senaste åren har vi presenterat flera olika serier i det unika byggsystemet. Thermomur 350HD (”heavy duty”) är en ny, stark serie speciellt utvecklat för väggar under marknivå med högre motfyllning. 

Förstärker byggsystemet

Eivind Olsen är utvecklingschef hos isolerexperten Jackon AB. Han berättar att Jackon har ett nära samarbete med den professionella användaren när existerande produkter ska förbättras och nya ska utvecklas. Jackon har under många år producerat Thermomur i olika serier, förra året ökades antalet till 6 och nu snart 7 – alla anpassade efter sitt användningsområde och byggprojektets energikrav.   

-      Alla 7 Thermomurserierna kan kombineras med varandra. Den nya serien blir en förstärkning av byggsystemet och får fullt sortiment som inkluderar utvändigt och invändigt hörn, avslutningsblock och halvblock.

skicka en forfragan

Energieffektivt byggsystem

Jackon Thermomur består av lätta block i EPS (expanderat polystyren) som staplas på varandra som byggklossar och fylls med betong. Resultatet blir en solid och färdigisolerad vägg som kan bekläs med puts eller träpanel ovan mark. Byggsystemet uppfyller gällande energikrav och är tekniskt godkänd av Sintef Byggforsk. 

Eftersom Jackon Thermomur är formgjuten i EPS kan den monteras i alla typer av väder. Den är lätt att montera och anpassa, varje block väger under 3 kg och passar perfekt på varandra. Detta säkerställer en trygg byggprocess både tidsmässigt och ekonomiskt, något som är viktigt för både uppdragsgivaren, byggaren och inte minst slutkunden. 

Högre motfyllning och större spännvidder

Med introduktionen av Thermomur® 350HD sommaren 2019 ligger Jackon återigen i framkant av utvecklingen. Med 200 mm homogen betongkärna tillåter den högre motfyllnad och större spännvidder mellan stödväggar – därav namnet ”Heavy Duty”. Med 150 mm isolering är konstruktionen godkänd och uppnår ett U-värde på 0,18 vid 2 meters motfyllnad. 

-      Den breda, massiva betongkärnan på 200 mm tål både högre motfyllnad och ökad spännvidd mellan stödväggar. Samtidigt ger den också väsentligt förbättrade ljudegenskaper. Därmed är Thermomur 350HD lämplig som skiljevägg mellan bostäder, säger utvecklingschefen. Thermomur® 350HD kan också användas som avlutning på Thermomur® 350 och Thermomur® 350 Super där man behöver bred betongyta för upplag av bjälklag.

Sund bostad

Eivind bygger1

Ett hus byggt i Thermomur är bra isolerat och därmed mycket energieffektivt. Då konstruktionen andas kommer bostaden ha fullgoda bostadsrum med ett sunt och behagligt innerklimat även i källaren. En extra våning ger både ökat användarvärde och högre marknadsvärde på bostaden. 

-      Jackon Thermomur är ett bra ekonomiskt val, inte bara under byggprocessen, utan hela bostadens livstid, säger Olsen. - Konstruktionen har ingen köldbrygga eller luftläckage och därför minimalt med värmetapp så att man sparar både pengar och på miljön i längden. 

Den lätta lösningen för ett bättre klimat

Jackon Thermomur är ett miljövänligt val. Bra och rätt isolering minimerar uppvärmningsbehovet och själva materialet, EPS, är återvinningsbar som kostar lite energi att producera. Isolerämnet i Thermomur är unikt då EPS består av 98% luft. 

Jackon Thermomur är utvecklad och produceras i Norge, för det nordiska klimatet. Under 35 år har systemet blivit prövat och kontinuerligt vidareutvecklat. Väljer du Jackons produkter tar du hänsyn till miljön, både ute och hemma. Jackon isolering är den lätta lösningen för ett bättre klimat.

skicka en forfragan