Bygg

Med utvecklingen av BIM-objekt för Jackon Thermomur®, Siroc® L-element och Jackoboard® Våtrumsskiva visar Jackon att vi satsar stort på den digitala byggplatsen. - Nytänkande och innovation ligger i Jackons kultur, säger utvecklingschef Eivind Olsen. -Det är en självklarhet att vi ska vara aktiva deltagare i digitaliseringen av byggbranschen.

- Det har varit naturligt att börja med BIM-objekt för Jackon Thermomur® och Jackoboard® Våtrumsskiva. Därefter har vi valt att satsa på Siroc® L-element, som används för att enkelt skapa en grund för en bostad eller offentlig byggnad genom platta på mark. Vi stannar inte där, fortsätter Olsen. - I samarbete med Bimbear ska vi utveckla BIM-objekt för flera av våra byggsystem framöver.

Säkerställer hög kvalitet


 

BIM-objekt (bygginformationsmodeller) är viktiga i projekteringsfasen, inte först och främst på grund av den grafiska framställningen av byggnader, men på grund av informationen som ligger i objekten. Denna informationen säkerställer hög kvalitet och korrekt val av material för att uppfylla de formella kraven i varje enskilt byggprojekt. Vid användning av objekten får man en korrekt energi- och styrkeberäkning samt rätt brandklass i väggarna. All teknisk dokumentation är garanterat uppdaterad.

- BIM-objekt säkerställer bättre kommunikation, färre fel, mer korrekt användning av resurser och reducerade kostnader, berättar Olsen. -Det är ett viktigt verktyg för att förbättra effektiviteten genom ökad digital interaktion mellan alla parter och genom alla faser i byggprocessen. 

Utnyttjar möjligheterna

Jostein Häckert, Seniorrådgivare Byggteknik i Jackon, säger att det är viktigt att det breda sortimentet i till exempel Thermomur används på rätt sätt. - Genom att utnyttja det breda spektret av block i Thermomur-sortimentet kan man projektera bättre, mer arealeffektivt, mer miljövänligt och dessutom till en lägre kostnad.

- Vi har utvecklat BIM-objekt för Thermomur med olika typer av ytbehandlingar som gips, puts eller beklädning, berättar Häckert. På det sättet blir det tydligare för arkitekter och konstruktörer vilka möjligheter Thermomur byggsystem har att bjuda på. Objekten ger effektivitet, översikt och noggrannhet samtidigt som felmarginen minimeras.

Jackon Thermomur® BIM-bibliotek, Jackoboard® Våtrumsskiva BIM-bibliotek och Siroc® L-element BIM-bibliotek kan fritt laddas ner i Revit eller ArchiCad från bimbear.com.

 

FAKTA OM BIM

BIM står för byggnadsinformationsmodell och samlar all relevant information om produkten i en 3D-modell. Objekten kan bland annat användas till att visualisera, mängdberäkna och sätta upp en tidslinje för ett byggprojekt. Eftersom produkternas egenskaper är inkluderade i objekten så förenklas processen med att välja byggmaterial. Det blir lätt att hitta de produkter som kan leverera enligt byggprojektets krav. Med BIM kan arkitekter och konstruktörer snabbt få en översikt av projektet. Vardagen förenklas på många sätt vid både projektering och planering av byggnader. Jackons BIM-objekt kan laddas ner via Bimbear.com, tillgängliga i Revit och ArchiCad.