Allmänt

Industrikoncernen Jackon satsar i fabriken i Fredrikstad och investerar i ny produktionsanläggning i det befintliga fabriksområdet. Flerdubblad produktionskapacitet och ny teknik bidrar till ökad konkurrenskraft och säkerställer bolagets starka ställning.

I somras togs beslutet att investera i en ny produktionslinje för XPS-isolering på fabriken i Fredrikstad. Investeringsramen uppgår till totalt 100 miljoner NOK, inklusive nödvändigt byggnadsarbete, och kommer kraftigt att öka företagets konkurrenskraft på XPS-isolering på hela den skandinaviska marknaden.

- Vid starten av den nya linjen kommer det att bli 34 år sedan Jackon som första företag, förutom jättarna Dow och BASF, började med extrudering av XPS-isolering. På 1990-talet etablerade Jackon även XPS-produktion i Tyskland och har idag en stark marknadsposition och försäljning för nästan hela Nordvästeuropa, säger koncernchef Stein Trygsland

Jackons industriäventyr

Jackon grundades i Fredrikstad 1956 och erbjuder plastisoleringsprodukter och förpackningslösningar till aktörer inom byggbranschen och industrin, både nationellt och internationellt. Efter förvärvet av ThermiSol OY i Finland och StyroNor i Finnmark tidigare i år har koncernen 18 fabriker i 6 länder.

Ambitionerna för fortsatt tillväxt och framsteg är starka både hos ägare och ledning, och kontinuerlig utveckling pågår i alla delar av verksamheten. För 3 år sedan utökades fabriksområdet i Fredrikstad med 40% när Jackon köpte grannbyggnaden med motsvarande tomt. Förvärvet underlättade förbättrad intern logistik och flöde i processerna, och var ett viktigt steg för att säkra bolaget för framtiden.

 - Investeringen i en ny produktionslinje kommer att vara ett stort steg i teknik, kapacitet och konkurrenskraft och är en stark indikation på att vi avser att försvara och vidareutveckla vår position som marknadsledare, säger Trygsland. Dessutom är det även ett lyft för alla som arbetar här i Fredrikstad. Båda för att få bättre arbetsmiljö och det faktum att ägarna investerar i verksamheten.

Förväntad produktionsstart för den nya produktionslinjen är slutet av 2018.