Bygg

Folkhälsomyndigheten rapporterar i miljöhälsorapporten från 2017 att 19% av befolkningen anger att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögellukt.

Folkhälsomyndigheten är intresserad av fuktskador och mögel då dessa påverkar inomhusklimatet, som i sin tur påverkar vår hälsa. Fukt och mögel är riskfaktorer för luftvägsrelaterade sjukdomar och 1 av 5 anger att de har hälsobesvär som är relaterade till inomhusmiljön.  

Källarens funktion innan och efter 80-talet

Historiskt sett har vi främst använt våra källare som lagringsplats för mat. Isolering insidaDe flesta hus är byggda med den funktionen i tanken. Det utbredda problemet med fukt och mögel i källare har uppstått som en konsekvens av att vi under 80-talet började använda våra källare som uppehållsrum och gjorde om dom till boarea.

- Ett stort fel som många gjorde på den tiden var att placera isoleringen på insidan. Plötsligt var det 25 grader i utrymmen som var konstruerade för att ligga på runt sju grader.  När det sedan blir minus 15 grader ute går den kalla luften mot den varma och kondenserar inne i väggen. Det som hände då var att fukt och mögel uppstod och det blev hälsoskadligt att bo i sådana hus förklarar Eivind Olsen, utvecklingschef på Jackon Skandinavien.

Metoden som många använde sig av för att isolera kalla källare under 80-talet var länge det rekommenderade sättet att göra det på. Isolering utsidaIdag är kunskapen om hur källare bör isoleras en helt annan.

- Om du istället isolerar på den kalla sidan, alltså på utsidan av väggen, flyttas kondenspunkten utåt så att kondens inte uppstår på den varma sidan. Det är därför som Fukthandboken rekommenderar att värmeisoleringen placeras på utsidan av väggen förklarar Olsen.

Utveckling av en unik dräneringsskiva

Jackon har sedan tidigare källarväggsskivor till detta ändamål men nu har vi även en specialdesignad skiva just för dränering och isolering av källarväggar – Jackon Thermodrän®. Det är en skiva i tryckstark EPS med vertikala och horisontella hål som leder till uttorkning av källarvägg och optimal dränering av fukt och vatten. Skivan kan beställas med pålimmad fiberduk som hindrar att dräneringshålen blir täta av finkornig massa över tid.

- Vi menar att det är viktigt att skivan är diffusionsöppen. Jackopor, eller EPS, är relativt öppen i sig, men dessa hålen i Thermodränskivan gör den ännu mer diffusionsöppen, samtidigt som den ger ett bra isolervärde, säger Olsen.

Jackon Thermodren hel plate framside med fiberduk lys bakgrunn FRI

När Jackon bad RISE (Research Intitute of Sweden) om att testa vattengenomträngningen så klarade de inte att mätta Thermodränskivan med vatten. Det vattnet som kommer mot skivan kommer alltså inte att komma in till väggen eftersom skivan har en så bra dräneringseffekt.

- Det är viktigt att säkra sig för väder och nederbörd för det kommer vi bara att se mer av framöver. Då är det otroligt viktigt att ha en dräneringsskiva som kan leda bort vattnet. Den är som en försäkring mot extrem nederbörd och vatteninträngning, samtidigt som den löser isoleringsproblematiken, säger Olsen.

Jackon Thermodren Eivind Olsen close up

Komplicerad gjutningsprocess

Olsen berättar att Thermodränskivan var en utmaning att utveckla. EPS-plattor lagas i en gjutningsform med hjälp av tryck och värme i form av vattenånga.

- Det är samma process, oavsett om det ska gjutas en cykelhjälm eller en matlåda. Man tillsätter kulor i en form och efter några minuter har man en figur, cykelhjälm etc. Men i Thermodränskivan är det både horisontala och vertikala hål, så processen är väldigt komplicerad. Det är därför som vi har patenterat vår unika skiva, berättar Olsen.

Maskinen som tillverkar Thermodrän® har vi på Jackon utvecklat själva. Den producerar en färdiggjuten Thermodränskiva varannan minut så den är otroligt effektiv. 

- Det har gått åt en mängd resurser på att utveckla denna processen. Detaljer ner på millimeternivå avgör om tillverkningen av Thermodränskivorna blir vällyckad eller inte, berättar Olsen.

EPS på avväg är en resurs på avväg

Thermodränskivorna är, som andra EPS-produkter, enkla att kapa och anpassa. Men Olsen rekommenderar starkt att man använder sig av en värmekniv eller en glödtråd som kapar skivan rent och fint. Dessutom utnyttjar man hela skivan på ett bättre sätt och kan försäkra sig om att EPS-kulorna inte hamnar på avväg i naturen (som är konsekvensen av att använda sig av en såg som ger onödigt spill).

- Själva isoleringen är miljövänlig i sig själv, men dessa kulorna bör inte hamna på avväg i naturen. Jackon säljer därför skärverktyg för att hjälpa entreprenören att spara tid, pengar och miljö, berättar Olsen.  

Jackon Skärverktyg är ett elektriskt skärverktyg med mätbord och glödtråd för effektiv och noggrann skärning av EPS och XPS på byggarbetsplats med minimal nedskräpning. Värmekniv ingår i komplett paket men kan också köpas separat. Värmekniven är praktisk för att anpassa detaljer runt rör eller liknande, helt utan smulor.

EPS kutter plate