Bygg

Jackon Grundlösningar är ett samlingsnamn för alla alternativa produkter som vi kan erbjuda för just detta ändamål. Enkel montering och bra kvalité på materialet gör det enkelt att välja grundleverantör till ditt nya hus. Produktgruppen Jackon Siroc® innehåller b.l.a. marknadsledare Siroc® L-element, Siroc® Isolerelement, våra specialelement som vi är bäst på marknaden med samt det smarta element Siroc® Garageelement. 

Se alla olika typer av Jackon Siroc® kantelement

 

Om du väljer att montera din grund med produkter från Jackon får du också den unika fördelen att vi levererar ”hela paketet”. Vi erbjuder hjälp med val av lösning, grundisolering i form av Jackopor® och Jackofoam® samt Jackon Radon Solution med alla nödvändiga tillbehör för att radonsäkra grunden.

Ring eller maila oss så kan vi prata om ditt projekt.

Fokus på miljö  

En ökad medvetenhet om vår miljö och höga energipriser har gjort att mer och mer fokus lagts på energianvändning. Platta på mark är ett välbeprövat och energiriktigt grundsystem. 

-Vi har egenproduktion av såväl råvaran som själva kantelementen vilket gör att vi har full kontroll på hela produktionskedjan. Vi kan därför optimalisera transport av material och vart produkterna ska produceras för att minimera miljöpåverkan i alla led berättar produktchef Mikael Danestedt.

Olika användningsområden

MD med kantelement 2

Produktchef Mikael Danestedt visar Siroc L-element med  fibercementskiva. 

Alla produktgrupper har unika egenskaper som gör dem särskilt lämpliga för olika användningsområden. - Att välja rätt produkt gör ditt projekt smidigt, kostnadseffektivt och ger bäst resultat säger Produktchef Mikael Danestedt. - Jackon har marknadens bredaste sortiment med flera olika kantelement och behöver du ett specialanpassat element är det inget problem, special är vår specialitet. Vi hjälper dig gärna att välja den lösningen som bäst passar för dig.

Ring eller maila oss så kan vi prata om ditt projekt.

Bostad, industri eller garage?

Jackon Siroc® består av olika typer av kantelement med olika utformning. Vilket kantelement som just du ska välja beror på vilken typ av hus/byggnad som ska byggas och vilka krav som finns. Vi rekommenderar vårt klassiska Jackon Siroc® L-element vid en traditionell platta på mark. Har du strängare krav på isolering kan vi göra IsoMax eller specialelement där du själv väljer tjocklek på ryggen. När garage eller andra typer av byggnader där förhöjd sockel behövs är Jackon Garageelement det perfekta valet.

Få fördelen med Jackon kompletta grundlösningar