Allmänt

Många bostäder i Sverige har problem med fukt och mögelskador i källaren. Den fuktiga miljön skapar en grogrund för mögel som sedan kan sprida sig till material runtomkring och ge problem som fuktskador, röta, dålig lukt, allergier och höga uppvärmningskostnader.

Lösningen för att få en torr, varm och sund källare och därmed ett extra boendeutrymme är att se till att ha en bra isolering och dränering.

Jackon Thermodrän är en unik robust skiva för utvändig isolering och dränering av källarvägg. EPS skivan har bra isolervärde och monteras på utsidan av källarväggen. Hål och spår i skivan ger bra dränering och ser till att väggen kan torka. 

Jackon Thermodrän – isolering och dränering i en och samma skiva

  • Värmeisolerande: Helgjuten skiva i Jackopor
  • Dränerande: Hål och spår för optimal diffusion och dränering
  • Torr källarvägg: Horisontella hål för torkning av fuktig källarvägg
  • Robust: Smular inte vid hård hantering på byggarbetsplats
  • Solid: Gjuten skiva
  • Vinst: Sunt inomhusklimat, ingen källarlukt och reducerad energikostnad.

 

Kontakta oss på Jackon för att diskutera ditt projekt.