Bygg

Vi på Jackon är alltid nyfikna på hur våra kunder upplever våra produkter. Är det dessutom första gången en entreprenör använder en av våra systemprodukter är det extra spännande att få feedback på hur de upplevde själva byggprocessen. Jackon har haft nöjet att få vara med när Stockholm Poolservice ska bygga ut sitt lager.

Nuvarande lagerlokal räcker inte längre till för det framgångsrika företaget som bygger och servar pooler. De behöver en souterrängtillbyggnad till sitt existerande lager. Entreprenörer som de är faller det sig naturligt att själva hantera byggprocessen.  

Eftersom det rör sig om en souterrängtillbyggnad är det viktigt att fuktsäkra byggnaden med en dräneringsskiva. Vi undrar hur det kom sig att valet föll på Thermodrän® som dräneringsprodukt.

- Det var en vän som rekommenderade produkten. Och eftersom vi tidigare byggt både hus och garage privat med Thermomur® hade vi redan bra erfarenheter med Jackons systemprodukter berättar Julius Franzén, snickare och arbetsledare på Stockholm Poolservice.

Så till det vi är mest nyfikna på, själva monteringen. Hur upplevdes byggprocessen?

- Väldigt smidig! Det gick snabbt och enkelt att stapla upp Thermodrän® enligt monteringsanvisningen på hemsidan. Vi såg också genom monteringsfilmen på YouTube. Det bästa med Thermodrän® är att skivan kommer färdig med pålimmad fiberduk, det sparar mycket tid, säger Julius.

Är ni nöjda med resultatet?

- Ja, absolut när det gäller dränering och isolering av väggarna. Vi hade ju pratat med Jackons tekniska kundservice innan beställningen för att försäkra oss om att Jackons produkter skulle passa till våran souterrängtillbyggnad, avslutar Julius.

Väggarna består av Thermomur® byggsystem för väggar ovan och under mark som fylls med armering och betong. Därefter har Thermodrän® monterats på själva utsidan av väggblocken. Souterrängtillbyggnaden planeras att stå färdig våren 2021.

Kontakta gärna Jackons tekniska kundservice för att diskutera ditt projekt eller läs mer i Jackon Thermodrän® broschyr.