Allmänt

Jackon kunde onsdagen den 4 november 2020 fira en lyckad tillverkning av det allra första EPS-blocket på den nya produktionslinjen i Skövde.

Fira crop wide- Det blev en liten markering på säkert avstånd tillsammans med kollegor som arbetat på projektet berättar Sören Eliasson, fabrikschef på Jackon Skövde.   

Fabriken i Skövde, som sedan tidigare tillverkar XPS (isolermaterialet av extruderad polystyren) byggs ut och produktionen av EPS (isolationsmaterialet av expanderad polystyren) ska föregå i en renoverad lagerbyggnad med en ny tillbyggnadsdel som totalt utgör cirka 4 000 kvadratmeter. Målet var att den nya produktionslinjen skulle vara i full drift innan årsskiftet och trots flera utmaningar på grund av Corona så har Jackon lyckats nå sin målsättning.

Blocket SoMe

Det allra första EPS-blocket som tillverkades är 4,8m lång, 1,2m bred, 1,2m tjock. Från vänster: Tommy Ekberg, maskinoperatör. Johan Erdhage, maskinoperatör. Lars Erik Johannesen, projektledare

- Det är tack vare hårt slit av alla inblandade parter under projektets gång säger Lars Erik Johannesen, projektledare på Jackon Skandinavien.  

Lars Erik har, tillsammans med maskinoperatörerna Tommy Ekberg och Johan Erdhage, arbetat intensivt under de senaste månaderna för att få allt på plats innan utgången av 2020.  

- Jag ser fram emot att kunna fira vår nya produktionslinje med en ordentlig invigning och att kunna guida våra kunder runt i fabriken, men på grund av Coronasituationen får det bli vid ett senare tillfälle, fortsätter Sören.

Byggbranschens förstahandsval

Blocken som tillverkas kommer att skäras ner till skivor av olika storlek beroende på användningsområde och säljas till byggbranschen som Jackopor®, en av Jackons första och bästsäljande produkter.

- Jackopor® har länge varit byggbranschens förstahandsval på grund av produktens unika isolerande egenskaper och för att produkten är enkel att arbeta med, berättar Sören.

EPS har låg vikt och materialet kan hanteras utan obehag för ögon, luftvägar och hud. Jackopor® innehåller inga skadliga ämnen och avger heller inga farliga gaser vid produktion. Slutresultatet på byggarbetsplatsen är en välisolerad och fuktsäker konstruktion med lågt energiförbruk. Tryggt och säkert för både de som bygger och de som ska vistas i konstruktionen.

Skövde som centrum för hela Mellansverige

Jackon satsar nu på att göra Skövde till centrum för verksamheten i hela Mellansverige. Under 2021 lanseras det nya konceptet Jackon Närbil som bland annat innebär att Jackon kan erbjuda sina kunder i området en möjlighet att välja leveranser med trucklossning och leveranser till obemannade byggarbetsplatser med mera. Utöver självförsörjande tillverkning av XPS och nu också EPS kommer man även att lagerföra ett komplett sortiment av systemprodukter så at hela beställningar ska kunna levereras direkt från Skövdefabriken till kunder i närområdet. Det innebär minskade transporter, vilket blir enklare för kunden och bättre för miljön.

Rekryteringsprocessen är igång

Soren Eliasson vid ny lokal

Sören Eliasson, fabrikschef Skövde vid entrén till den nya produktionslinjen.

Rekryteringen är redan igång med intervjuer för nyanställningar för att kunna möta upp en ökad efterfrågan på både XPS och EPS från Skövde samt hanteringen av ett komplett sortiment av systemprodukter från våra systerfabriker i Skandinavien.

- Vi kommer att hantera alla nyanställningar i etapper men i första läget rör det sig om åtta nya heltidstjänster vid vår fabrik i Skövde, berättar Sören.

Ny produktionslinje, nya logistiklösningar, huvudkontor och kompetenscenter. De senaste åren har varit händelserika på Jackon i Skövde.

- Trots utmaningar med Corona är vi nöjda med 2020 som helhet och jag tror att 2021 kommer att bli minst lika spännande, avslutar Sören och ler.

 

 


 

Jackon i Skövde

Jackon är en av Europas ledande producenter av isolering, byggsystem, specialprodukter och emballage till byggbranschen och annan industri.

Jackon Sverige har idag 5 fabriker (Kramfors, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö) med produktion av kantelement, EPS- och XPS skivor. Jackon väljer att investera ytterligare i Skövde som har ett strategiskt läge mitt emellan storstäderna. Här kommer det svenska huvudkontoret att ligga vid årsskiftet. Hela Jackons kundcenteravdelning har redan flyttats hit under 2020 och fyra nya heltidstjänster har tillsatts. Utöver den nya produktionslinjen som snart är i full drift är arbetet med nya smarta logistiklösningar igång och ett nytt koncept lanseras under 2021. Sedan 2018 är det även här i Skövde som Jackon har sitt kompetenscenter, en byggarbetsplats inomhus med fullskaliga presentationer av produkterna samt en ”gör det själv” avdelning. Med sina 1000 m2 är det utan tvekan branschens största utbildningsplats.