Industri

Jackon industri levererar kundanpassade lösningar där materialval och lösning bestäms utifrån kundens behov.
Gemensamt för alla material är att våra konstruktörer utvecklar den önskade lösningen utifrån de individuella behoven. Produktionen hanterar alla orderstorlekar.

Kontakta vår emballage- och industriavdelning

Industri 3D designer3Utveckling
4 erfarna konstruktörer fördelat på 3 länder arbetar tätt tillsammans för att utveckla bra lösningar. Utgångspunkten kan vara en skiss, kundens produkt eller 3D ritning. Jackon kan hantera många olika filformat och ritar 3D lösningar i Solid Works.

Kvalitetssäkring
Process- och kvalitetssäkring är viktiga områdena inom Jackon och vi har därför valt att kvalitetssäkra via certifieringar; ISO: 9001, 14001, TS 16949 (speciellt på teknisks EPP material).

De olika materialen

EPS – specialskuren eller formgjuten

EPS väljs ofta som stötabsorberande eller isolerande skydd vid transport av känsliga produkter. Låg vikt och individuellt anpassade lösningar reducerar transportkostnaderna och miljöpåverkan. Små och enkla delar skärs ut med glödtråd utan startkostnader, medan mer komplexa delar gjuts med en hög finish.

IMG 2777
EPP Jackon toolbox2

EPP - formgjuten

EPP används till tekniska lösningar där den gjutna delen är en del av en långvarig lösning. EPP uppfyller krav som upprepad stötabsorbering, hög beständighet, isolering och höga temperaturer. EPP används också i slutna system för återvinning mellan leverantörer och slutkunder och klarar dessutom ångrengöring.

XPS - special

XPS är optimalt till sandwichkonstruktioner där de viktigaste behoven är isolering, stabilitet, låg vikt och små toleranser. Andra egenskaper är hög tryckhållfasthet, mycket låg vattenabsorbering och individuell tillpassning av produkter. XPS finns även i Super kvalitet med extra bra isoleringsegenskaper. Spår i materialet säkerställer hög vidhäftning.

JACKON 7A


Vill du veta mer?
Kontakta vår emballage- och industriavdelning