Bygg

Sommaren är högsäsong för att bygga attefallshus. Kanske du också går i byggtankar? Då kan det vara bra att läsa våra tips för ett lyckat byggprojekt och trivsamt boende.

 

1. Användning – först och främst bör du tänka igenom hur du vill använda ditt attefallshus i framtiden. Kanske vill du utöka sovplatser till din sommarstuga? Eller använda som ett extra hus till familjen eller till att hyra ut? Är boendet tillfälligt kallas attefallshuset för en komplementbyggnad och är det tal om permanent boende heter det komplementsbostadshus eller attefallshus med boendestandard. Oavsett användning ger rätt isolering ett jämnare och behagligare klimat inne i huset året runt.


2. Plats – minst lika viktigt är att anpassa huset efter sin omgivning. Attefallshus kan byggas på prickmark, eller prickad mark som det heter, är det aktuellt för dig kanske? Hur ser terrängen ut, är det sluttning och du behöver bygga i vinkel? Ska du bygga i fjällen? Eller på berg vid kusten? Den stora fördelen med Jackon Thermomur® är att byggsystemet med de smarta isolerblocken förenklar husbygge i sluttning. Det är också viktigt att tänka på att olika landskap kan kräva olik isolering.


floor plan 14744543. Boyta – efter en ändring i byggloven under Mars 2020 kan man numera bygga ett attefallshus med boendestandard på upp till 30m2 och 4 meters nockhöjd utan bygglov (för hus som inte har boendestandard, komplementbyggnader, gäller fortfarande grundregeln på max 25m2). Som tidigare kräver bygget en anmälan till byggnadsnämnden och startbesked innan arbetet sätts igång. På Jackon har vi märkt av lagändringen. Allt fler väljer att bygga sina attefallshus (med boendestandard) med Thermomur® byggsystem eftersom det är en smart och tidsbesparande lösning. Du får isolering och betongstomme på samma gång då man gjuter direkt i väggblocken. Vi har sju olika block att välja mellan, allt för att du ska hitta den som passar bäst för ditt projekt. Dessutom blir huset mer energisnålt, något som är bra både för din plånbok och för miljön. En klimatsmart lösning helt enkelt.


resaro 174. Våningar – glöm inte bort att du kan få plats med ett loft eller framförallt en källare till ditt attefallshus. Du måste fortfarande hålla dig till gällande regler men loft och källare är smarta sätt att utöka boytan på.


5. Källare - att få in entréplan med loft på 4 meters nockhöjd är inte så lätt men med en källare får du många extra kvadraters boyta på ett smart och enkelt sätt. Den kan inte användas till sovplats men du kan öka boytan rejält med en källare. Thermomur® byggsystem är utvecklat för att underlätta bygge i annorlunda former (du kan bygga runda hus) och utmanande terräng så ska du bygga källare i sluttning, eller souterräng, kan vi starkt rekommendera blocket. Eftersom väggen redan är färdigisolerad kräver den inget efterarbete förutom dräneringsskiva och det är smidigt att fortsätta på nästa våningsplan med samma block. Rätt dränering är viktigt när du bygger källare eller souterräng. Med Jackon Thermodrän® får du en torr och varm källare utan den typiska källarlukten, ett sunt inneklimat och lägre uppvärmningskostnad.

 

 


Attefallshus Allan6. Fasad – många är vi som förknippar små trähus med traditionell isolering men faktum är att det finns många alternativ som är värt att undersöka, oavsett fasad. Fördelen med Thermomur® är densamma om du väljer att klä huset i trä, sten eller betong. Fasadval har mest att göra med vad man tycker är fint och hur mycket arbete man vill lägga på fasaden i framtiden. Väljer man putsfasad så är den så gott som underhållsfri jämfört med trä som kräver lite mera. Oavsett vad man väljer är det ofta en bra ide att bygga attefallshus med samma utseende som huvudbostaden.

 


Grund Lelement7. Isolering – rätt isolering ger ett jämnare och behagligare klimat i attefallshuset. Du slipper fukt och extrem värme eller kyla. Men vad ska man välja för isolering och i vilken ordning ska man isolera? Vi rekommenderar Jackon Thermomur® för alla attefallshus på 30m2 där man önskar optimal isolering, speciellt för hus som ska bebos året om. Ska du bygga attefallshus med källare eller i souterräng är Thermomur® den optimala lösningen. När det gäller turordning så är det möjligt att starta med att bygga platta på mark med Siroc® kantelement och Jackopor®  isolering. Efter det byggs väggarna i Thermomur®. Oavsett vad du väljer för isolering är det viktigt att undvika köldbryggor för att den ska fungera optimalt.


8. Ta hjälp – om du inte råkar vara utbildad byggingenjör eller har lång erfarenhet med att bygga hus så rekommenderar vi att du anlitar proffs. Vill du bygga själv kan du ta hjälp till de mer komplicerade delarna i projektet och ta hand om de lättare delarna själv. Att bygga attefallshus själv tar ofta mer tid än man tänkt och man går miste om proffsens erfarenhet, tips och tricks som ger ett bättre resultat i slutändan.  Oavsett vad du väljer så finns vi på Jackons tekniska kundservice här för dig om du har frågor eller bara vill diskutera ditt projekt.


9. Kostnad – innan du sätter igång med att förverkliga dina drömmar om att bygga ett attefallshus är det nödvändigt att ha koll på kostnaderna. Du finner mycket information online om pris när du bygger själv eller när du anlitar hjälp. Tänk på att det är ofta lätt att bli en stor tidsoptimist vid byggprojekt så det är bra att lägga undan en liten buffert.

financing 3536752
10. Friggebod – behöver du inte så stor yta och inte vill använda huset till sovplats kan det vara så att du egentligen behöver en friggebod och inte ett attefallshus. En friggebod får vara max 15m2 med högst 3 meter i nockhöjd. Du behöver inte ha bygglov men får inte placera närmre än 4,5 meter från grannens tomtgräns (om grannarna inte säger OK till det). Visste du förresten att friggeboden har fått sitt namn av Birgit Friggebod som lät avskaffa bygglovsplikten för 10m2 (som sedan utökades till 15m2)? När vi ändå är inne på lite fun facts så kan vi också berätta att attefallshuset har fått sitt namn av Stefan Attefall som var bostadsminister i Sverige 2014 när ändringen blev vidtagen i byggloven. På den tiden var det 25m2 som senare utökades till 30m2 i Mars 2020 för komplementsbostadshus (attefallshus med boendestandard). För komplementbyggnader gäller fortfarande maxstorlek på 25m2.

Vi hoppas att du har haft nytta av tipsen. Lycka till med ditt projekt och glöm inte att ha roligt under tiden!

 

skicka en forfragan