De senaste nyheterna på Jackon.

Vi är BEWI Insulation Scandinavia

Allmänt

I Sverige har våra produkter länge varit kända under namnet Jackon. Från och med idag går våra isoler- och byggmaterial under namnet BEWI Insulation Scandinavia och...

Så kan du underlätta ditt nästa dräneringsjobb

Bygg

Det finns en mängd olika alternativ när det gäller dränering[https://www.jackon.se/anvandningsomrade/draenering/] på marknaden, producerade i olika material och från olika leverantörer. Det är lätt att fortsätta med...

Historien bakom den unika dräneringsskivan

Bygg

Folkhälsomyndigheten rapporterar i miljöhälsorapporten från 2017[https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/] att 19% av befolkningen anger att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt mögel eller mögellukt. Folkhälsomyndigheten är intresserad av...