Jackon - lätta lösningar för ett bättre klimat!

Historia

Jackon grundades i Fredrikstad, Norge 1956 av Jacob Solgaard och Konrad Akselsen där huvudkontoret fortfarande ligger kvar. Jackon AB grundades 1989 och är idag Sveriges ledande producent av isolering och emballage till byggbranschen och industrin. Koncernen har 18 fabriker i Europa, varav 15 i Norden. 

Jackon AB har lång erfarenhet av produktion av isolering och har idag en av Sveriges mest moderna anläggningar för framställning av isolering och emballage i expanderad (EPS) och extruderad polystyren (XPS) och EPP (expanderad polypropylen). Jackon är ensam i Sverige med att producera både expanderad (EPS), extruderad polystyren (XPS) och grundelement. Dessa är vid sidan om Siroc grundelement, Thermomur®, våtrum och Thermodrän våra mest kända produkter, och finns på byggplatser i hela Norden.

Energibesparing och miljö i huvudfokus

De ständigt ändrade kraven från internationella marknader och myndigheter i hela Europa gör att vi måste vara steget före av nya produktionsmetoder och produkter. Jackon använder stora resurser på utveckling av nya material och användningsområden.

Vår kunskap och erfarenhet när det gäller polystyrenisolering gör att vi kan producera isolering med hög tryckhållfasthet och låg fuktupptagning. Jackon har kombinerat dessa egenskaper tillsammans med den goda formbarheten av polystyren, i rationella och ekonomiskt fördelaktiga byggsystem. På våra laboratorier i Norge, Sverige och Tyskland har vi skapat en ledande internationell kompetens. Vi måste också kunna svara på utmaningar med ökade krav på beständighet och isoleringsvärden.

Kvalitetssäkring

Jackon har genom åren byggt upp ett genomarbetat system för kvalitetssäkring. Detta ställer krav genom hela verksamheten från produktion till användning av färdig produkt, detta gör att vi är anpassade efter marknadens krav.

Den nionde september 2015 mottog vi beviset på att vi blivit certifierade enligt styrningssystemet ISO 9001:2008

Vi kan nu dokumentera en likartad kvalitet i alla led, från produktutveckling, orderhantering, produktion och leveranser. Detta gäller alla arbetsprocesser i alla våra nordiska fabriker och alla våra produkter, från isolering, byggsystem, emballage och industriprodukter. Detta gör att Du som kund får en säkerhet att vi levererar rätt produkt i rätt kvalité i rätt tid.

Vi har varit med i över 50 år

Jackon är ett företag med tradition. Vår historia är präglad av nytänkande, utveckling och anpassning till ständigt skiftande marknadsförhållanden och behov. Det började 1956 med produktion av element till flytvästar och rörskålar. Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat en rad produkter och produktionsmetoder.