Jackon - ett industriäventyr!


Jackon är en familjeägd industrikoncern med huvudkontor i Fredrikstad. Vi är en av Europas ledande producenter av isolering, byggsystem, specialprodukter och emballage i expanderad (EPS) och extruderad (XPS) polystyren och EPP (expanderad polypropen) till byggbranschen och annan industri.

Teknologin vi använder är  

  • Extrudering (XPS)
  • Blockstöpning och formstöpning (EPS, EPP, EPE)
  • Råvaruproduktion

Jackon grundades i 1956 och har en historia präglad av sund affärsutveckling och kontinuerlig växt. Vår slogan «Committed since 1956» uttrycker ett stort engagemang för en hållbar verksamhet:

  • Utveckla långsiktiga relationer till och gemensamma mål med våra kunder
  • Ständig förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster
  • Energieffektiva produkter och miljövänlig produktion – vid framställning, produktion, distribution, användning, avfallshantering och recirkulering

 

frise icons english

 

Koncernen har en årlig omsättning på 3 miljarder kronor, 850 anställda vid 21 fabriker i 6 länder, och försäljningsavdelningar i de flesta västeuropeiska länderna – Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien och Nederländerna.

Våra största varumärken är Jackopor® (EPS), Jackofoam® (XPS), Thermomur®, Thermodrän®, Siroc® Kantelement och Jackon Våtrum (Jackoboard®).

Utveckling för energibesparing och miljöanpassade lösningar

Vi lägger avsevärda resurser på utveckling av nya isoleringslösningar, byggsystem och produktionsmetoder. Det gör att vi snabbt kan anpassa våra produkter till nya marknader, behov och önskemål. Vi strävar efter att skapa lätta lösningar för ett bättre klimat.

Kvalitetssäkring

Vi har genom flera år byggt upp ett genomarbetat system för kvalitetssäkring. Det ställer krav på hela processen, från produktion till användning av produkterna, och gör att vi uppfyller marknadens krav.
Vi är certifierade enligt ledningssystemet för kvalitet ISO 9001:2015 och ledningssystemet för miljö ISO 14001:2015.

Vi kan dokumentera kvalitet i alla led, från produktutveckling och produktion till orderhantering och leverering. Det gäller för alla arbetsprocesser i våra nordiska fabriker och för alla produkter, från isoleringsplattor och byggsystem till emballage och industriprodukter. Detta ger dig som kund en försäkran om att du får rätt produkt till rätt tid och rött kvalitet.