Superalternativet til Jackopor®

Jackon Super EPS® er isolasjonsmateriale av ekspandert polystyren (EPS) tilsatt det strålereduserende materialet grafitt. Dermed reduseres varmeoverføringen og isoleringsevnen øker. Resultatet er en grå EPS med 20% bedre isolasjonsevne enn hvit EPS. Jackon Super EPS® er superalternativet til Jackopor® i konstruksjoner hvor man enten ønsker bedre isolering eller vil beholde den samme isoleringsevnen som før med 20% mindre materialbruk.

Jackon Super EPS® har lav vekt, er lett å arbeide med og kan håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackon Super EPS plate3

Jackon Super EPS® Plater

Isolasjonsplater med 20% bedre isolasjonsverdi

Isolasjonsplater med 20% bedre isolasjonsverdi

Jackon Super EPS plate2

Jackon Super EPS® Fasadeplate

Den foretrukne løsningen for etterisolering av betong- og murfasader.

Den foretrukne løsningen for etterisolering av betong- og murfasader.

Jackon Super EPS plate4

Jackon Super EPS® takplate

All varme stiger oppover, glem ikke den viktige takisoleringen, Takplater med fall med enda bedre isolasjonsverdi.

All varme stiger oppover, glem ikke den viktige takisoleringen, Takplater med fall med enda bedre isolasjonsverdi.