Polystyren er optimalt som oppfyllingsmateriale der grunnen har dårlig bæreevne. Både Jackopor® og Jackofoam® kan redusere setninger og øke stabiliteten. Jackopor®-blokken har lav vekt, noe som gjør den lett å håndtere og bygge opp store volumer.

XPS plate 1

Jackofoam®

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes som markisolering og ved isolering av flere andre typer konstruksjoner, for eksempel flate tak.

Jackofoam® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam® benyttes som markisolering og ved isolering av flere andre typer konstruksjoner, for eksempel flate tak.

Jackodur plate

Jackodur®

Jackodur® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS) i TYKKE, falsede plater. Jackodur® benyttes som telesikring av fundamenter og idrettsanlegg, samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom.

Jackodur® er isolasjonsmateriale av ekstrudert polystyren (XPS) i TYKKE, falsede plater. Jackodur® benyttes som telesikring av fundamenter og idrettsanlegg, samt isolering av flate tak, industrigulv, kjøle- og fryserom.

Dokumenter DETALJERT INFO
EPS blokk

Jackopor blokk

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under veier, bygninger og mot støttemurer.

Lette fyllingsblokker for utskifting av masser under veier, bygninger og mot støttemurer.