Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett effektivt och bra sätt.

Jackon har en rad produkter för frostsäkring och anläggning av konstruktioner i grunden. Bland annat Jackofoam®XPS, isolerlåda och rörskålar. 

Produkterna upptar minimalt med fukt och behåller sin goda isolerförmåga och tryckhållfasthet.

Jackopor 150 kulvert med lokk2

VA/VVS

Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och bra sätt.

Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och bra sätt.

XPS plate

Jackofoam®

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).