Cellplast är optimalt som fyllnadsmaterial där marken har dålig bärighet. BEWIs cellplast begränsar risken för sättningar och är bra i stabilitetshänseende. Blocken har en låg vikt vilket gör att de är lätta att hantera och bygga upp stora volymer med. 

EPS blokk

Jackopor® block

Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar.

Lätta fyllnadsblock för ersättning av massor under vägar, byggnader och mot stödmurar.

XPS plate

Jackofoam®

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).

Jackofoam® är isolationsmaterialet av extruderad polystyren (XPS).