Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.

Jackopor® och Jackon Super EPS®  fasadskiva är den föredragna lösningen för efterisolering av betong och murade fasader. Fasadskivorna är långtidslagrade och formstabil Jackopor® isolering och används vid efterisolering och kvalitetsförbättring av utvändiga väggar av mur eller betong. Skivorna är lämpliga som underlag för puts och används vid både renovering och nybyggnation. 

Jackon Super EPS® är superalternativet till Jackopor® fasadskiva för efterisolering av betong och murade fasader vid renovering och nybyggnation. Långtidslagrande och formstabil skiva av Jackon Super EPS® har bra tryckhållfasthet.

Eps plate

Jackopor® fasadskiva

Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.

Vid isolering utvändigt kommer väggen hålla sig både varm och torr.