Enkel montering och energieffektivt boende med Thermomur®

Thermomur® är ett färdig isolerat och komplett byggsystem för väggar ovan och under mark. Oavsett om du ska bygga väggar till hus, offentliga byggnader, källare, garage eller pool har Jackon det perfekta blocket för ditt projekt. Thermomur® finns i 7 varianter som var och en har sitt användningsområde tillpassat de energikrav som ställs från gällande föreskrifter. Ska du bygga hus med runda former? Inga problem. Special är vår specialitet. Kontakta teknisk kundservice så tar vi fram ett specialanpassat block för dina behov.

Thermomur® består av lätta block av Jackopor® (EPS) som staplas som byggklossar och fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor som kan bekläs in- och utvändigt. Den låga vikten gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella system. Med ett hus byggt med Jackon Thermomur® får du ett tryggt och fuktsäkert boende med låga energikostnader.

Läs mer om våra lösningar och ladda ner broschyren

 

 

Jackon Thermomur 350HD standard rett forside FRI square

Thermomur 350HD

Vårt senaste tillskott Thermomur® 350HD bjuder på högre motfyllning och ökad spännvidd mellan stödväggar

Vårt senaste tillskott Thermomur® 350HD bjuder på högre motfyllning och ökad spännvidd mellan stödväggar

Jackon Thermomur 350 standard apen FRI web

Thermomur® 350

Marknadsledaren Thermomur® 350 är blocket för hela byggnationen som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus.

Marknadsledaren Thermomur® 350 är blocket för hela byggnationen som uppfyller myndigheternas stränga energikrav för hus.

Jackon Thermomur 350 Super standard apen FRI web

Thermomur® 350 Super

Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder

Thermomur® 350 Super är utvecklad för att uppfylla den allt större efterfrågan efter bättre isolering i bostäder

Jackon Thermomur 200 standard apen FRI web

Thermomur® 200

Thermomur® 200 är vårt smalaste block som passar perfekt till fristående garage och innerväggar

Thermomur® 200 är vårt smalaste block som passar perfekt till fristående garage och innerväggar

Jackon Thermomur 250 hel apen FRI web2

Thermomur® 250

Originalet Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 35 år och är lika aktuell då som nu

Originalet Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 35 år och är lika aktuell då som nu

Jackon Thermomur 250x rett standard FRI web

Thermomur® 250x

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg

Thermomur® 250x är en vidareutveckling av originalet Thermomur® 250 med EPS-steg

Jackon Thermomur 450 rett standard FRI web

Thermomur® 450

Lågenergiblocket Thermomur® 450 är utvecklat speciellt för energibesparing och komfort

Lågenergiblocket Thermomur® 450 är utvecklat speciellt för energibesparing och komfort