Vi svenskar gillar vårt garage.

Det traditionella garaget har utvecklats mycket de senaste åren. Vi använde länge bara garaget till att parkera bilen. Numera är den ofta en kombination av garage, hobbyrum, verkstad - och rymmer ofta en hel samling av leksaker, gräsklippare, cyklar och skidor. Oavsett vilket så är byggmaterialet viktigt. 

En bra grund lägger förutsättningarna för ett lyckat bygge. Ska du bygga garage med förhöjd sockel kan vi rekommendera vårt genialiska kantelement Siroc® garageelement för att konstruera platta på mark. Garageelementets utformning ger en platta med förhöjd sockel där syllen placeras torrt och skild från övriga plattan.

Ska du bygga ett garage utan förhöjd sockel rekommenderar vi Siroc® L-element till grunden. Det är vårt bästsäljande kantelement och passar utmärkt för garage. Arbetar du med ett projekt som kräver andra format, former eller justeringar så kan vi designa ett garageelement speciellt för dina behov. Special är vår specialitet.

BEWI levererar även grundisolering. Här finner du vårt utbud av Jackopor® grundisolering. 

Med Thermomur® byggsystem monteras väggarna som byggklossar samtidigt som de isoleras. Blocken består av formsatta element av Jackopor® (EPS) och ger en färdig vägg med dubbelsidig isolering. För garage med motfyllning kan vi starkt rekommendera Thermomur ® 250x, vårt bästsäljande garageblock. Vid enklare, fristående garage, eller bärande vägg/skiljevägg inne i garaget, går det utmärkt att bygga med Thermomur ® 200. Båda blocken kommer med ingjutna plastbindare som gör blocken starkare, mer stabila och leder till färre arbetstimmar på byggarbetsplatsen. Den låga vikten gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella system.

Bygger du garage i souterräng är det otroligt viktigt med dränering för att få ett torrt och välfungerande garage. Thermodrän® är en formstabil, uttorkande, dränerande och värmeisolerande dräneringsskiva som kan fås med eller utan fiberduk. Enligt fukthandboken ska det vara 200mm dränerande material mot väggen. Med Thermodrän® får man det resultatet med bara en skiva vilket gör att monteringen går snabbare. Skivan tål dessutom hård hantering utan att smula sönder.

Bygger du garage med platt tak kan Jackon även leverera din takisolering.

DSC 0911

Vägg garage

Thermomur® väggsystem ger dig ett tryggt och energieffektivt boende.

Thermomur® väggsystem ger dig ett tryggt och energieffektivt boende.

Takisolering garasje

Tak garage

All värme stiger uppåt, glöm därför inte bort den viktiga takisoleringen.

All värme stiger uppåt, glöm därför inte bort den viktiga takisoleringen.